Die internasionale misdryf van aggressie binne die raamwerk van die wêreldwye "oorlog teen terreur" - enkele regs: En etiese perspektiewe

Translated title of the contribution: The international crime of aggression in the context of the global "war on terror": Some legal and ethical perspectives

Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

1 Citation (Scopus)

Abstract

Militêre dissipline behels, onder andere, dat soldate regmatige bevele sal uitvoer. Daarsonder kan daar sekerlik geen sprake wees van ordelike militêre beplanning en optrede nie. Die knoop lê egter by die betekenis van regmatige bevele in die konteks van 'n snel veranderende wêreld, wat gekenmerk word deur dikwels botsende politieke, ekonomiese en etiese aansprake. Min internasionale vraagstukke sorg vir meer omstredenheid in laasgenoemde sin, as die sogenaamde "oorlog teen terreur". Soldate wat normaalweg verbind is tot die verdediging van hul vaderland (en dit word sekerlik verwag van 'n soldaat), bevind hulle in 'n politieke, etiese en regsdoolhof. Ou sekerhede vervaag en soldate met etiese besware (bv ten opsigte van die inval en besetting van 'n vreemde land) bevind hulle op onvaste grond.
Translated title of the contributionThe international crime of aggression in the context of the global "war on terror": Some legal and ethical perspectives
Original languageUndefined
Pages (from-to)309-330
Number of pages22
JournalTydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg
Volume2010
Issue number2
Publication statusPublished - 2010
Externally publishedYes

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The international crime of aggression in the context of the global "war on terror": Some legal and ethical perspectives'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this