Die kriminele aanklag teen Donald Rumsfeld: Die vervolging voor duitse howe van verantwoordelikes vir die beweerde mishandeling van gevangenes deur die VSA

Translated title of the contribution: The German criminal charges against Donald Rumsfeld: The long road to implement international criminal justice at the domestic level

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

Abstract

Die hantering van die Rumsfeld-saak en die weiering deur Duitsland om die beskuldigdes te vervolg, is belangrik omdat dit demonstreer dat die uitoefening van universele jurisdiksie oor internasionale misdade deur nasionale howe in 'n bepaalde staat beperk word deur die internasionaal erkende beginsels van subsidiariteit en die nie-inmenging in die belange en sake van ander state. Die struikelblokke wat hierdie twee beginsels meebring moet dus eers oorkom word alvorens sodanige strafregtelike vervolging suksesvol voor 'n vreemde gereg gevoer kan word. Dit laat die vraag onbeantwoord tot watter mate diplomatieke oorwegings en Realpolitik 'n rol speel in die uitkoms van sodanige sake. Die verloop van die tersake proses laat die indruk dat sodanige mooi klinkende internasionale beleidsdokumente nie sonder meer 'n waarborg bevat dat 'n vermeende oortreder van die daarin vervatte internasionale norme daadwerklik tot rekenskap gebring sal word voor iedere vreemde gereg nie.
Translated title of the contributionThe German criminal charges against Donald Rumsfeld: The long road to implement international criminal justice at the domestic level
Original languageUndefined
Pages (from-to)255-266
JournalJournal of South African law
Volume2008
Issue number2
Publication statusPublished - 2008

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The German criminal charges against Donald Rumsfeld: The long road to implement international criminal justice at the domestic level'. Together they form a unique fingerprint.

Cite this