Translation, Cultural Adaptation, and Reliability and Validity Testing of a Chinese Version of the Freezing of Gait Questionnaire (FOGQ-CH)

Ping Tao, Xuerong Shao, Jie Zhuang, Zhen Wang, Yuchen Dong, Xia Shen, Yunjie Guo, Xiaoyi Shu, Hong Wang, Yuanhong Xu, Zhenlan Li, Roger Adams, Jia Han

  Research output: Contribution to journalReview articlepeer-review

  12 Citations (Scopus)
  19 Downloads (Pure)

  Fingerprint

  Dive into the research topics of 'Translation, Cultural Adaptation, and Reliability and Validity Testing of a Chinese Version of the Freezing of Gait Questionnaire (FOGQ-CH)'. Together they form a unique fingerprint.

  Medicine & Life Sciences